1. Chính sách trả hàng, đổi hàng:
Ngoại trừ lỗi do nhà sản xuất hoặc khác mẫu yêu cầu, những trường hợp còn lại Quý khách không được đổi-trả hàng.
2. Điều kiện trả hàng – Đổi hàng:
– Không đổi trả hàng với các đơn hàng mà quý khách đã đặt hàng từ trước nếu không do lỗi của nhà sản xuất